2012           LØP           SKI   STYRKE SVØMMING AQUA SYKLING TUR  
MÅNED jogg rl ml hl k fl ki li tt tot km min km min min km min min km min km min
JANUAR 0,5 370,5 7 17 11,5 18 8 15 7,5 455 2580 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0
FEBRUAR 0 381 0 6 6 13 8 26,5 6 446,5 2622 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0
MARS 2,5 438,5 0 18 5 0 9 34 7 514 2990 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
APRIL 1 406 0 0 20 23 8,5 20 6,5 485 2807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAI 4 430 2,5 4,5 15 14,5 11 26 8,5 516 3029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNI 0 458,5 0 4,5 6 12,5 7 27,5 8 524 3085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULI 2 416 0 13,5 10 20,5 10,5 25,5 8,5 506,5 2996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUGUST 0 511,5 5,5 0 0 6,5 18,5 52 7 601 3555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 11 454 0 16,5 29,5 11,5 5 26,5 9 563 3253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKTOBER 3,5 459,5 0 0 10 12,5 19 41,5 9 555 3319 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
NOVEMBER 1 516 0 0 10 14 9,5 45 6,5 602 3458 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 0 528 0 24,5 3,5 0 6 60,5 11 633,5 3652 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
ÅRET TOTALT 25,5 5369,5 15 104,5 126,5 146 120 400 94,5 6401,5 37346 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0
Timer                     622,43   0 4,5   0 0   0   0  
TIMER TOTALT 626,9
Text Box: Forkortelser:
rl = rolig løping
ml = middels hurtig løping
hl = hurtig løping
k = konkurranse
fl = fartslek
ki = kortintervaller
li = langintervaller
tt = tempo/stigningsløp