2011           LØP           SKI   STYRKE SVØMMING AQUA SYKLING TUR  
MÅNED jogg rl ml hl k fl ki li tt tot km min km min min km min min km min km min
JANUAR 1 335 0 10 11,5 7 5 57,5 9 436 2453 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
FEBRUAR 0 450 0 23,5 0 12,5 10 32,5 5,5 534 3069 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
MARS 0,5 546 0 17 5 20 6,5 48 7,5 650,5 3620 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0
APRIL 2 489 0 3 18 8 14 34 7 575 3278 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
MAI 0 264,5 0 4,5 20 6 5,5 8 3,5 312 1782 53,5 154 95 2,5 81 77 124 320 0 0
JUNI 0 293 0 4,5 5,5 8 2,5 11 4 328,5 1882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULI 2 436,5 0 5 10 12,5 9,5 42 7,5 525 3035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUGUST 3 468 0 16,5 5 16 6,5 32 8 555 3196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 1,5 449,5 0 10,5 24 3 0 8 6 502,5 2975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKTOBER 0,5 468 0 28 0 20 6,5 37,5 7 567,5 3316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVEMBER 1,5 453 4,5 19 0 6,5 3 30,5 6 524 3191 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 0,5 466 2 14 3,5 6,5 1,5 21,5 5 520,5 3072 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
ÅRET TOTALT 12,5 5118,5 6,5 155,5 102,5 126 70,5 362,5 76 6030,5 34869 53,5 154 535 2,5 81 77 124 320 0 0
Timer                     581,15   2,5667 8,916667   1,35 1,283   5,333   0  
TIMER TOTALT 600,6
Text Box: Forkortelser:
rl = rolig løping
ml = middels hurtig løping
hl = hurtig løping
k = konkurranse
fl = fartslek
ki = kortintervaller
li = langintervaller
tt = tempo/stigningsløp