2010           LØP           SKI   STYRKE SVØMMING AQUA SYKLING TUR  
MÅNED jogg rl ml hl k fl ki li tt tot km min km min min km min min km min km min
JANUAR 0 447 0 28,5 0 17,5 22,5 39,5 6,5 561,5 3123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRUAR 0 405,5 0 16 5 26,5 0 50,5 6,5 510 2886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARS 0 426 0 15 0 16,5 4 46 6 513,5 2853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRIL 28 423 0 0 30 0 4 35,5 5,5 526 3139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAI 26,5 462,5 4 3 16,5 6 15 31,5 6,5 571,5 3452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNI 2 510 0 0 30,5 0 12,5 25 5,5 585,5 3416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULI 14 402,5 27 0 21 8 6 33 6,5 518 2929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUGUST 32 495,5 2 8,5 27,5 5,5 9,5 30 7 617,5 3595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 2 587,5 8 1 27 12 8 20 6,5 672 3841 9 37 0 0 0 0 0 0 0 0
OKTOBER 3 494 35 0 19 12 1 33 5 602 3418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVEMBER 0 480 0 16,5 15 12,5 7 35,5 6,5 573 3302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 3 473,5 0 9,5 3,5 6,5 0 39 5,5 540,5 3114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÅRET TOTALT 110,5 5607 76 98 195 123 89,5 418,5 73,5 6791 39068 9 37 0 0 0 0 0 0 0 0
Timer                     651,13   0,6167 0   0 0   0   0  
TIMER TOTALT 651,8
Text Box: Forkortelser:
rl = rolig løping
ml = middels hurtig løping
hl = hurtig løping
k = konkurranse
fl = fartslek
ki = kortintervaller
li = langintervaller
tt = tempo/stigningsløp