2009           LØP           SKI   STYRKE SVØMMING AQUA SYKLING TUR  
MÅNED jogg rl ml hl k fl ki li tt tot km min km min min km min min km min km min
JANUAR 0 372 8 30 0 12,5 6 38,5 6 473 2621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRUAR 0 545,5 0 10,5 0 22 5 47,5 6,5 637 3638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARS 0 411,5 26 0 8 11 5 60,5 7 529 2887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRIL 0 439 6 8 13 8 12,5 40,5 8,5 535,5 3115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAI 0 429 1 8 18,5 6,5 8 24,5 6 501,5 2945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNI 0 504 6,5 0,5 27,5 11 4 24,5 6,5 584,5 3312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULI 0 452 0 31 18 4,5 12 31 8,5 557 3120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUGUST 0 446 0 0 20 5,5 9 20,5 6,5 507,5 2841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 0 450,5 0 4,5 26 0 0 33,5 5,5 520 2908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKTOBER 0 415,5 0 6 49 13,5 7 18,5 5,5 515 2855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVEMBER 0 419,5 13 22 10 8 0,5 41 6 520 2905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 0 424,5 7,5 15 0 15,5 11 66,5 6 546 3034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÅRET TOTALT 0 5309 68 135,5 190 118 80 447 78,5 6426 36181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timer                     603,02   0 0   0 0   0   0  
TIMER TOTALT 603
Text Box: Forkortelser:
rl = rolig løping
ml = middels hurtig løping
hl = hurtig løping
k = konkurranse
fl = fartslek
ki = kortintervaller
li = langintervaller
tt = tempo/stigningsløp