2008           LØP           SKI   STYRKE SVØMMING AQUA SYKLING TUR  
MÅNED jogg rl ml hl k fl ki li tt tot km min km min min km min min km min km min
JANUAR 0 412 10.5 20 0 0 4.5 58 6.5 511.5 2732 41 210 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRUAR 0 265.5 3 13.5 0 0 8 51.5 5.5 347 1838 42 165 0 0 0 0 0 0 0 0
MARS 0 314.5 16.5 10.5 10 0 4 36.5 5 397 2220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRIL 0 417 7 10.5 25 0 4.5 26.5 4.5 495 2724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAI 0 485.5 10 2.5 60 0 6.5 20 4 588.5 3349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNI 0 493 8 11 37.5 0 11.5 10 6 577 3287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULI 0 404.5 0 30.5 20.5 0 6.5 20 6.5 488.5 2788 0 0 0 0 0 0 98 372 0 0
AUGUST 0 361.5 2 17.5 15 0 13.5 42 8 459.5 2605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 0 363.5 3 18.5 36 0 2 20 4.5 447.5 2496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKTOBER 0 496 16 11 30 12 9 22 6.5 602.5 3337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVEMBER 0 388 10 11.5 15 11.5 8.5 33.5 6.5 484.5 2712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 0 386 8 22.5 0 13.5 10 50 8.5 498.5 2794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÅRET TOTALT 0 4787 94 179.5 249 37 88.5 390 72 5897 32882 83 375 0 0 0 0 98 372 0 0
Timer                     548.03   6.25 0   0 0   6.2   0  
TIMER TOTALT 560.48
Text Box: Forkortelser:
rl = rolig løping
ml = middels hurtig løping
hl = hurtig løping
k = konkurranse
fl = fartslek
ki = kortintervaller
li = langintervaller
tt = tempo/stigningsløp