2007           LØP           SKI   STYRKE SVØMMING AQUA SYKLING TUR  
MÅNED jogg rl ml hl k fl ki li tt tot km min km min min km min min km min km min
JANUAR 2 499,5 15 27 0 9,5 6 79 2 640 3581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRUAR 2 557 7,5 17 3 0 9 63,5 3 662 3732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARS 0 576 0 24,5 10 0 0 66 2 678,5 3813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRIL 0 456 4 14 28,5 0 5,5 34 3 545 3084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAI 8,5 495,5 13,5 11 41 0 8 25 4,5 607 3501 10 31 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNI 0 521 18 5 25 0 0 34 3,5 606,5 3461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULI 2 477 4 0 18 0 4,5 46,5 3 555 3221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUGUST 1 598,5 15,5 19 4 0 6,5 52,5 4,5 701,5 4104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 0 595 0 0 38,5 0 0 54 4,5 692 4036 34 89 0 0 0 0 0 0 0 0
OKTOBER 1 699 10 28 49,5 0 9 25 4,5 826 4823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVEMBER 0 641,5 80 7 11,5 0 0 38 3,5 781,5 4535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 0 686,5 4,5 6 5,5 0 13 12,5 4,5 732,5 4250 79 369 0 0 0 0 0 0 0 0
ÅRET TOTALT 16,5 6802,5 172 158,5 234,5 9,5 61,5 530 42,5 8027,5 46141 123 489 0 0 0 0 0 0 0 0
Timer                     769,02   8,15 0   0 0   0   0  
TIMER TOTALT 777,2
Text Box: Forkortelser:
rl = rolig løping
ml = middels hurtig løping
hl = hurtig løping
k = konkurranse
fl = fartslek
ki = kortintervaller
li = langintervaller
tt = tempo/stigningsløp