2006           LØP           SKI   STYRKE AQUA-JOGG
MÅNED jogg rl ml hl k fl ki li tt tot km min km min min min
JANUAR 0 505,5 11 10,5 0 8 0 76 3,5 614,5 3445 0 0 300 0
FEBRUAR 0 533 4 19 0 0 0 71 3,5 630,5 3382 0 0 300 0
MARS 0 491 6 27,5 5 6 7,5 53 5 601 3181 0 0 300 0
APRIL 6 551,5 0 0 18 0 14,5 45,5 4 639,5 3507 0 0 300 0
MAI 4 514,5 12 2 24 0 7 40 4,5 608 3392 0 0 300 0
JUNI 0 471 0 7 17 0 16 43 4 558 3086 0 0 150 0
JULI 1 400 11 8 26 18 18,5 8 5 495,5 2781 0 0 100 0
AUGUST 0 256 25 0 7 5 9,5 13,5 0 316 1616 74,5 199 100 85
SEPTEMBER 0 447,5 0 8 33 0 6,5 28,5 0 523,5 2752 23 65 100 0
OKTOBER 0 500 3 8,5 52,5 29,5 5 0 3 601,5 3359 0 0 100 0
NOVEMBER 0 482 0 5 10 0 4 72 2,5 575,5 3249 0 0 100 0
DESEMBER 0 498 25 42,5 12 0 6 50 3 636,5 3608 0 0 100 0
ÅRET TOTALT 11 5650 97 138 204,5 66,5 94,5 500,5 38 6800 37358 97,5 264 2250 85
Timer                     622,63   4,4 37,5 1,416666667
TIMER TOTALT 666
Text Box: Forkortelser:
rl = rolig løping
ml = middels hurtig løping
hl = hurtig løping
k = konkurranse
fl = fartslek
ki = kortintervaller
li = langintervaller
tt = tempo/stigningsløp