2005           LØP           SKI   STYRKE SVØMMING AQUA SYKLING TUR  
MÅNED jogg rl ml hl k fl ki li tt tot km min km min min km min min km min km min
JANUAR 2,5 461 17 18,5 0 0 6 57,5 7 569,5 2986 0 0 235 0 0 30 0 0 65 700
FEBRUAR 0 435 0 0 10 0 24,5 29,5 4 503 2668 0 0 260 0 0 0 0 0 33 325
MARS 0 508,5 7 18,5 0 0 18,5 45 4,5 602 3249 0 0 300 0 0 0 0 0 40 400
APRIL 0 427,5 0 0 32 4,5 11,5 30,5 4 510 2717 0 0 300 0 0 0 0 0 84 840
MAI 0 437,5 5 14 24,5 7,5 4,5 36,5 5,5 535 2748 0 0 300 0 0 0 0 0 31 330
JUNI 11 465,5 5 14 18,5 0 16 31 5 566 3042 0 0 300 0 0 0 0 0 44 580
JULI 0 504 5 0 43,5 0 7 21 8,5 589 3238 0 0 300 0 0 0 0 0 18 190
AUGUST 11 479 20 11 21,5 0 11 34 8 595,5 3300 0 0 300 0 0 0 0 0 14 190
SEPTEMBER 15 410,5 2 5 50,5 0 0 40 7 530 2859 0 0 300 0 0 0 0 0 5 50
OKTOBER 0 467,5 0 1 61,5 0 5,5 40,5 6 582 3227 0 0 300 0 0 0 0 0 4 40
NOVEMBER 1 558,5 0 18 10 0 24 50 4,5 666 3626 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 0 602,5 7 0 17,5 0 18,5 75,5 4 725 4082 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
ÅRET TOTALT 40,5 5757 68 100 289,5 12 147 491 68 6973 37742 0 0 3495 0 0 30 0 0 338 3645
Timer                     629,03   0 58,25   0 0,5   0   60,75  
TIMER TOTALT 748,5
Text Box: Forkortelser:
rl = rolig løping
ml = middels hurtig løping
hl = hurtig løping
k = konkurranse
fl = fartslek
ki = kortintervaller
li = langintervaller
tt = tempo/stigningsløp